Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Prosentvis forbedring av materialfaktor i sprøbruddmaterialer : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:forfattere: Vikas Thakur og Frode Oset
Forfatter:Thakur, Vikas / Oset, Frode
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:11, 12 s. - diagr.
ISBN/ISSN:978‐82‐410‐0862‐7 (feil) / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2012:74
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Materialegenskaper / Naturskader / Sprøbruddmaterialer
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags‐ og energidirektorat og Statens vegvesen har en ambisjon om å komme med et felles kriterium for prosentvis forbedring av materialfaktor. Statens vegvesen har utarbeidet to nye forslag til prosentivis forbdering av materialfaktor i sprøbruddmateriale. Forslagene er presentert som hoveddokumentet i rapporten. Samarbeidsgruppen SINTEF/Multiconsult var bedt om en evaluering av disse to forslagene, med hoved fokus på forslag 1, i henhold til dagens krav etter NVEs veileder for utbygging i kvikkleireområder og Statens vegvesens Håndbok 016. Evalueringen er presentert som vedlegg til denne rapporten
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_74.pdf