Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kongsvinger flomverk (VV 9209) Kongsvinger kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:42 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1687-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:34
Emneord:Flomverk
Geografiske emneord:Åsnes kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Kongsvinger flomverk på nordsiden av Glomma mot Kongsvinger by. Flomverket består av tre deler, og beskytter et område på 0,3 km2. I sikringsområdet ligger 91 bygg, bla. 21 bolighus, kjøpesenter, skole, idrettshall og et studenthjem. Skråningen mot elva er på flere steder undergravd.

Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_34.pdf