Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2013 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; forfattere: Knut Aune Hoseth ... [et al.] ; kart: Øyvind B. Andersen
Forfatter:Hoseth, Knut Aune / red.: Haugum, Anne / illustr.: Andersen, Øivind Bernhard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:47 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1005-7 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2013"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:53
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Knut Aune Hoseth, Mads Johnsen, Inge Lavoll, Are Mobæk, Marianne Myhre, Eirik Traae og Svein Arne Vågane
Innhold:Sammendrag: I 2013 brukte NVE om lag 180 millioner kroner til sikringstiltak mot flomskader og skred og til miljøtiltak langs vassdrag. 56 tiltak er omtalt i rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_53.pdf