Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid : regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett
Ansvar:redaktør: Helge Ulsberg ; forfatter: Helge Ulsberg ... [et al.]
Forfatter:Ulsberg, Helge
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:64 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0681-4 / 1501-2840
Klassenummer:621.311.1.004.6(481) / 621.315/.316.004.6(481)
Serie:NVE Rapport ; 2009:2
Emneord:Avbrudd / Beredskap / Offentlig sektor / Strømbrudd / Strømforsyning
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Helge Ulsberg, Øystein Gåserud, Knut Loneland og Roar Kristensen
Innhold:Sammendrag: NVE tok i mai 2007 initiativet til å etablere en felles prosjektgruppe
(Regelverksprosjektet) bestående av representanter fra Statnett SF, Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) for å analysere og vurdere behovet for hensiktsmessig
forbedring i regelverk, veiledning og tilsyn. Prosjektmandatet er gjengitt bakerst i
rapporten.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_02.pdf