Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Overvannshåndtering og drenering for veg og jernbane : naturfareprosjektet : delprosjekt 5 flom og vann på avveie
Ansvar:redaktør: Harald Norem, Joakim Sellevold ; forfattere: Harald Norem ... [et al.]
Forfatter:Norem, Harald
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:279 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1219-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.18:625(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:28
Emneord:Drenering / Flomberedskap / Jernbaner / Veger
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Harald Norem, Kristine Flesjø, Joakim Sellevold, Monika Rødin Lund og Per Lars Erik Viréhn
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten tar for seg drenering av veg og jernbane, med fokus på å sikre infrastruktur og tredjepart mot skader fra vannrelaterte naturfarer. Det presenteres forslag til beregningsmetoder og beste praksis for utbygging av robuste dreneringsystemer. Målet med rapporten er å implementere nye krav i eksisterende retningslinjer for veg og bane, samt å gi en omfattende veileder for vurderinger knyttet til flom- og vannhåndtering
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_28.pdf