Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannkraft og miljø : resultater fra FoU-programmet Miljøbasert vannføring
Ansvar:Jon Arne Eie
Forfatter:Eie, Jon Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:102 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0942-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.18.02(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:73
Emneord:Avbøtende tiltak / Konsekvensutredninger / Vannføringer / Vannkraftutbygging / Vassdragsreguleringer
Note:Serietittel og -nummerering er glemt oppført i dokumentet
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne boka avslutter forskningsprogrammet Miljøbasert vannføring. Målsettingen med programmet har vært å øke kunnskapen om de fysiske og biologiske konsekvensene av endret vannføring, og virkningene av forskjellige avbøtende tiltak, med tanke på å bedre grunnlaget for en god og balansert avveining av inngrep i vassdrag og for vurdering av hensiktsmessige avbøtende tiltak
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_73.pdf