Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av: Petter Fornes
Forfatter:Fornes, Petter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:1 b. (flere pag.) - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1037-8 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2014:88
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Sprøbruddmaterialer
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Dette er en rapport med NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel, basert på progressivt brudd-prosjektene "Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire" og "NIFS N-6.5.2 Sikkerhet ifm utbygging i kvikkleireområder". En oppsummering av resultater, forutsetninger og konklusjoner fra disse to prosjektene er inkludert i Vedlegg A
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_88.pdf