Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Markedsrapport : marginer i kraftmarkedet 1998/ husholdningsmarkedet 1999
Ansvar:Kristin Kolseth, Fredrik Andreas Meland
Forfatter:Kolseth, Kristin / Meland, Fredrik Andreas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:33 s. (inkl. vedlegg) - ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Rapport ; 2000:5
Emneord:Elektrisitetspriser / Engrosmarked / Kraftmarked / Kraftpriser / Leverandørskifter / Prisutvikling / Sluttbrukermarked
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Markedsrapport 1998-1999
Innhold:Norges vassdrags- og energidirektorat utarbeider årlig en markedsrapport som omhandler utvikling i marginer, priser og prisspredning til ulike grupper av sluttbrukere og nøkkeltall for kraftanskaffelse og engrosmarkedet. Denne rapporten er således en indikator for å måle virkning av de tiltak som iverksettes for å oppnå energilovens formål om en effektiv kraftomsetning. Utover dette inneholder rapporten tall for leverandørskifte gjennomført i 1999, og prisutvikling for husholdningskunder. Resultatet av gjennomgangen viser at forskjellen mellom pris som tilbys ulike sluttbrukergrupper er redusert, samtidig som marginene er redusert for leveranser til husholdninger og tjenesteytende næring. Det har funnet sted en generell prisreduksjon til alle grupper av sluttbrukere fra 1997 til 1998. I 1999 ble det registrert 143.800 leverandørskifter innen husholdnings- og næringsmarkedet i Norge. I husholdningsmarkedet ble det gjennomført 123.800 skifter, som er en økning på 150% fra foregående år. Antall sluttbruk
ere som kjøper kraft fra annen leverandør enn den som er dominerende i nettområdet er også tiltakende og er nå 202.000. Det foretas flere leverandørskifter enn antall kunder som skifter fra/til dominerende leverandør, noe som tyder på konkurranse også mellom andre leverandører i nettområdet hvor en tredje er dominerende.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2000/rapport2000_05.pdf