Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Betydning av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon
Ansvar:Hervé Colleuille ... [et al.]
Forfatter:Colleuille, Hervé
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:63 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0672-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.3+556.5]:621.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2008:12
Emneord:COUP-modellen / Grunnvann / HBV-modellen / Kraftsituasjoner / Markvann / Tilsig
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Hervé Colleuille, Erik Holmqvist, Stein Beldring og Lars Egil Haugen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Målet med denne rapporten er å drøfte betydning av grunnvann og
markvann for tilsig og kraftsituasjon. To ulike modellverktøyene er anvendt i dette
arbeidet: den konseptuelle og distribuerte HBV- modellen og den fysiske baserte
vann og energibalanse COUP-modellen. Markvannets og grunnvannets påvirkning
av tilsig til vassdrag og derigjennom kraftsituasjonen blir illustrert gjennom
eksempler fra tørre år i perioden 1990-2006.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_12.pdf