Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegninger for Flaksvatn i Tovdalselva : revisjon av rapport 14/2003 - revidert versjon januar 2004
Ansvar:forfatter: Solveig Andersdatter Helland
Forfatter:Helland, Solveig Andersdatter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:27 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1735-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(482.4)
Serie:NVE Rapport ; 2018:76
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekartlegging / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Birkenes kommune / Flakksvann / Tovdalselva
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med mulige flomsikringstiltak langs Tovdalsvassdraget er det utført flomberegninger. Beregningene kan også legget til grunn i
flomsonekartlegging. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige
gjentaksintervall er beregnet for utløpet av Flaksvatn og Topdalselva ved fjorden.
Dette er en revidert versjon av rapport nr 14/2003- revidert versjon januar 2004
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_76.pdf