Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannlinjeberegning for Storelva i Utvik i Stryn kommune
Ansvar:forfatter: Demissew Kebede Ejigu
Forfatter:Ejigu, Demissew Kebede
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:36 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2001-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2020:8
Emneord:Flomberegninger / Vannføringer / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Storelva / Stryn kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er satt opp to vannlinjemodeller for Storlva i Utvik. En en-dimensjonal (1D), stasjonær modell i HEC-RAS og en to-dimensjonal (2D), ikke-stasjonær modell i Mike 21 FM. Beregningene viser vannlinjen lang elva ved Q200 (140 m3/s) og viser blant annet at Øvre Utvik bru (rv 60) ikke har nok kapasitet,
mens Nedre Utvik bru (rv 60) har tilstrekkelig kapasitet til en 200-årsflom.
Beregningen fra 1D-modellen viser også at vannstanden på venstre side (like
nedstrøms massebassenget) er noe høyere enn flomvollen ved 200-årsflom. Dette er et sted hvor det kan inntreffe en potensiell oversvømmelse av flomvollen slik at vannet ledes ut på venstre side. Disse beregningene bekreftes også av Mike 21 FM modellen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_08.pdf