Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Øvelser : en veiledning i hvordan planlegge og gjennomføre øvelser innen energiforsyningen
Ansvar:redaktør: Ann-Kristin Larsen ; forfatter: Ann-Kristin Larsen, med innspill fra interne og eksterne ressurspersoner
Forfatter:Larsen, Ann-Kristin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:54 s. - fig. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1086-6 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2015:39
Emneord:Beredskapsplanlegging / Energiforsyning / Norges vassdrags- og energidirektorat / Øvelser
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Denne veiledningen har hovedfokus på hvordan diskusjonsøvelser kan
planlegges og gjennomføres, men fremgangsmåten/metodikken som presenteres her er også overførbar til andre typer øvelser. Målgruppen er primært energiforsyningen, men metoden er såpass generell at den også kan benyttes av andre typer virksomheter. Bruken av begreper som forekommer i denne veiledningen er basert på NVEs tolkninger og forståelse av begrepene. Det kan være at andre tolker begrepene litt annerledes, avhengig av bakgrunn eller bransjetilhørighet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_39.pdf