Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Snøsmelteintensiteter og graddagsfaktorer
Ansvar:forfattere: Heidi Bache Stranden og Erik Holmqvist
Forfatter:Stranden, Heidi Bache / Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:41 s. - kol. ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1640-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.04(481-13)
Serie:NVE Rapport ; 2017:86
Emneord:Graddagsfaktorer / Smelterater / Snø / Snøsmelting / Vårflom
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Analyse av snøsmelteflommene i Nord-Norge 2010 og 2013, samt data
fra snøstasjoner i Sør-Norge viser at avrenning på over 50 mm/døgn utelukkende basert på snøsmelting kan forekomme. Beregnede graddagsfaktorer fra de samme smelteperiodene viser at graddagsfaktoren kan variere mellom 4 og 10 mm/°C/døgn.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_86.pdf