Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvistdammer i Slovakia : naturfareprosjektet : Dp. 5 flom og vann på avveie : små terskler laget av stedegent materiale; erfaringer fra studietur for mulig bruk i Norge
Ansvar:forfattere: Bent C. Braskerud ... [et al.]
Forfatter:Braskerud, Bent Christen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:64 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0975-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.166:627.8(437.6)
Serie:NVE Rapport ; 2014:28
Emneord:Avrenning / Flomforhold / Små dammer / Terskler
Geografiske emneord:Slovakia
Note:Forfattere: Bent C. Braskerud, Knut A. Hoseth, Tone Israelsen, Torgeir Kval, Steinar Myrabø, Sven-Håkon Nordlien og Joar Skauge
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Vannføring i bekker og mindre elver. Menneskelig påvirkning kan bidra på tilsvarende måte, og gi økt erosjon, utvasking og skred. Sedimenter, skogsavfall og annet som transporteres med vannet vil redusere den hydrauliske kapasiteten til stikkrenner og kulverter, og kan forsterke problemene med å håndtere flomvannføringen. Vannløpene og/eller kulvertene kan ha dårlig kapasitet i utgangspunktet, og av og til vil kulvertkonstruksjonene bli helt blokkert. Forventet økt intensitet på avrenningen pga endringer i klimaet forsterker utfordringene. Lave bevilgninger til vedlikehold er en enda større utfordring, med delvis eller helt gjenfylte drensveier og stikkrenner. Bruk av små dammer/terskler laget av stedegent materiale og plassert i nedbørfeltet oppstrøms problemområdene kan samle sediment, dempe avrenningen, og redusere flomproblemene. Denne rapporten presenterer en del lovende flomdempende og sediment samlende løsninger laget i Slovakia, som vi undersøkte på en studietur i oktober 2013. Tiltakene vurderes opp mot mulig bruk i Norge, og anbefalinger om videreutvikling/testing foreslås
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_28.pdf