Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skånsomme installasjonsmetoder for kalksementpeler og bruk av slurry : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Astri Eggen
Forfatter:Eggen, Astri
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:24, [8] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0906-8 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3:624.15.001
Serie:NVE Rapport ; 2013:37
Emneord:Fundamentering / Grunnarbeider / Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten består av et litteraturstudium som undersøker hvilken påvirkning dyp grunnforsterkning har på omliggende grunn, både i form av våt og tørr installasjonsmetode
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_37.pdf