Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Driften av kraftsystemet 2014
Ansvar:redaktør: Camilla Aabakken ; forfattere: Camilla Aabakken ... [et al.]
Forfatter:Aabakken, Camilla
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:xii, 81 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1101-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1"2014"(481) / 351.824.11"2014"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:54
Emneord:Beredskap / Driftsikkerhet / Kraftsystemer / Tilsyn
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Camilla Aabakken, Christina Sepúlveda, Sigrun Kavli Mindeberg, Astrid Ånestad, Hege Sveaas Fadum, Astri Gillund, Gudmund Bartnes, Helge Ulsberg, Svein Olav Arnesen, Ingvild Vaggen Malvik og Synnøve Lill Paulen
Har bibliografi og ordliste
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten om driften av kraftsystemet i 2014 er en leveranse som følge av tildelingsbrevet for 2015 fra Olje- og energidepartementet (OED) til NVE. Rapporten gir en oversikt over forhold som har betydning for forsyningssikkerheten for kraftsystemet, herunder driftsforstyrrelser,
leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_54.pdf