Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Grunnundersøkelser for geoteknisk utredning av kvikkleiresoner i Hvittingfoss og omegn : program for økt sikkerhet mot leirskred, Kongsberg kommune
Ansvar:redaktør: Ellen Davis Haugen ; forfattere: GeoStrøm AS
Forfatter:red.: Haugen, Ellen Davis
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[165] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1519-9 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.002(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2016:66
Emneord:Faresoner / Grunnundersøkelser / Kvikkleireskred
Geografiske emneord:Kongsberg kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Denne NVE-publikasjonen omfatter rapporter fra grunnundersøkelser i
forbindelse med NVEs utredning av faresoner for kvikkleireskred i Hvittingfoss og omegn 2012-2016. Grunnundersøkelsene ble utført av GeoStrøm AS
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_66.pdf