Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraftmarkedsanalyse 2017-2030 : høyere kraftpriser til tross for økende kraftoverskudd
Ansvar:redaktør: Gudmund Bartnes
Forfatter:Bartnes, Gudmund
Materialtype:Bok
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:13 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:620.9.003.1
Serie:NVE Rapport ; 2017:79
Emneord:Analyseforutsetninger / Kraftmarked / Priser
Note:Publikasjonen finnes kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Denne analysen viser at kraftprisen i Norge kan bli høyere de neste 15.
årene. NVE legger til grunn at både kraftforbruk og -produksjon øker i Norge mot 2030. Utbyggingen av vindkraft bidrar til at produksjonsveksten i NVEs beregninger er høyere enn forbruksveksten. Norges kraftoverskudd antas derfor å øke fra rundt 5 TWh i dag til omtrent 15 TWh i 2030.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_79.pdf