Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Vosso (062.Z) : revidert juni 2015.
Ansvar:forfattere: Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:27 s. - ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1103-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2015:56
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomvannføring
Geografiske emneord:Voss kommune / Vosso
Note:Publikasjonen er en revidert utgave av NVE Rapport 2015:26
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Vannføringen ved målestasjonen 62.5 Bulken var 28.-29. oktober 2014 drøyt 800 m3/s. Dette er største flom etter målestart i 1892. Sannsynligvis må en tilbake til starten av 1600-tallet for å finne en større flom her. Flommen i 2014 har et beregnet gjentaksintervall på noe over 200 år. Vosso ligger i områdene hvor klimaframskrivninger gir størst økning i flomstørrelser frem mot år 2100. Det som i dagens klima karakteriseres som en 200-årsflom, kan bli en 20-50årsflom i morgendagens klima
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_56.pdf