Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomberegning for Apeltun (056.32)
Ansvar:forfattere: Thomas Væringstad
Forfatter:Væringstad, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:20 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1511-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2016:58
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomvannføring
Geografiske emneord:Apeltun / Bergen kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for et delprosjekt i Apeltun, Bergen kommune i Hordaland. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for flere punkter i vassdraget
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_58.pdf