Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Snøskredulykker vinteren 2020-2021 : samlerapport over ulykker med omkomne
Ansvar:forfatter: Jostein Aasen
Forfatter:Aasen, Jostein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:28 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2163-3 / 1501-2832
Klassenummer:551.578.4"2020-2021"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2021:30
Emneord:Snøskred / Snøskredulykker
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Rapporten tek for seg snøskredulykker med omkomne i Noreg inkludert Svalbard vinteren 2020/2021 samt utviklinga innan snøskredulykker
sidan 2008
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_30.pdf