Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fornyelse av NVEs hydrologiske simuleringssystem : rapport fra VEPS-prosjektet
Ansvar:forfatter: Paul Christen Røhr
Forfatter:Røhr, Paul Christen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:25 s. - fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-0746-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.01
Serie:NVE Rapport ; 2011:8
Emneord:Hydrologiske forhold / Hydrologiske modeller / Norges vassdrags- og energidirektorat / Simuleringsmodeller
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har i perioden 2007-2010 mottatt øremerkede midler fra OED for
”oppdatering av NVEs hydrologiske beregningsmodell”. Dette har blitt gjennomført i
prosjektet VErktøy for Prognose og Simulering (VEPS). Det har i perioden blitt
arbeidet mot følgende resultatmål: 1. En videreutviklet og nyprogrammert
hydrologiske simuleringsmodell (HBV-modell) 2. Et operativt modelloppsett 3. En
operativ produksjonslinje for prognoser 4. En forbedret infrastruktur, styrings- og
presentasjonssystem. Med unntak av pkt. 3 over, er man stort sett i mål. Det har
også blitt prøvekjørt en automatisk produksjonslinje som nevnt i pkt 3, men her er
det noe behov for videre feilretting før denne har en tilfredsstillende kvalitet.
Dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 1. halvår 2011
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_08.pdf