Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Overvåking ved akutte skredhendelser : rapport fra øvelse på Sunndalsøra med ÅTB og NGU : naturfareprosjektet : delprosjekt 4 - overvåking og varsling
Ansvar:forfatter: Lene Kristensen, Thierry Oppikofer, Tore Bergeng
Forfatter:Kristensen, Lene / Bergeng, Tore / Oppikofer, Thierry
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:15 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0899-3 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.004.58
Serie:NVE Rapport ; 2013:31
Emneord:Beredskap / Naturskader / Overvåking / Skredfare
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP4) som omhandler overvåking og varsling av naturfarer. Høsten 2012 vart det utført en øvelse på Sunndalsøra sammen med Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Øvelsens mål var å teste nytten av bakkebasert InSAR (ÅTB) og bakkebasert laserskanning (NGU) ved en akutt steinspranghendelse. Rapporten beskriver hva som ble gjort i forbindelse med øvelsen og hvordan ÅTB og NGU tenker seg at bakkebasert InSAR og laserskanning kan benyttes ved skredhendelser for å dokumentere bevegelse/stabilitet i skredområdet. Rapporten konkluderer med at dette ville være nyttige data for å gjøre en best mulig geologisk analyse av stabilitetssituasjonen. Det kan da inngå i en vurdering om opprettholdelse/avvikling av veistengning, evakuering osv.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_31.pdf