Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Beregning av flomvannstand ved Åmot bru
Ansvar:Ingjerd Haddeland
Forfatter:Haddeland, Ingjerd
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:9 s. - ill.
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 1996:6
Emneord:Flom / Flomvannstand / Mike 11
Geografiske emneord:Gudbrandsdalslågen / Åmot bru
Note:Oppdragsrapport. Oppdragsgiver: Statens vegvesen - Oppland
Innhold:Det er utført beregninger av flomvannstander ved nye Åmot bru, som skal bygges over Gudbrandsdalslågen like oppstrøms Sjoa. Beregningene er gjort ved hjelp av den hydrodynamiske modellen MIKE 11. Resulterende vannstander og vannhastigheter er presentert for vannføringer av ulike gjentaksintervall.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_06.pdf