Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Siri H. Steinnes ; forfattere: Siri H. Steinnes ... [et al.]
Forfatter:Steinnes, Siri Hau
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:33 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0946-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2013:76
Emneord:Forskrifter / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten
Forfattere: Tore Langset, Thor Martin Neurauter, John G. Cock og Siri H. Steinnes
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE foreslår en oppdatering av KILE-ordningen. Det foreslås ikke endringer i den prinsipielle utformingen av ordningen, men kostnadsfunksjoner og korreksjonsfaktorer oppdateres slik at disse reflekterer nye beregninger av kostnader ved avbrudd i strømforsyningen. I dette dokumentet oppsummerer og kommenterer NVE de innkomne uttalelsene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_76.pdf