Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kartlegging av nettselskapers planer for nettnyttedata fra AMS : oppsummering av spørreundersøkelse
Ansvar:redaktør: Astrid Ånestad
Forfatter:Ånestad, Astrid
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:20 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1671-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:18
Emneord:AMS / Avbruddsrapportering / Leveringskvalitet / Nettnytte / Spenningskvalitet
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Oppsummering av spørreundersøkelse blant nettselskapene våren 2017.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_18.pdf