Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vanntemperatur- og isforhold i Altavassdraget : vurdering av mulige virkninger av Alta-utbyggingen på vanntemperatur- og isforhold i vassdraget og fjorden
Ansvar:utarbeidet ved iskontoret av Randi Pytte Asvall
Forfatter:Asvall, Randi Pytte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1976
Omfang:83 - ill.
Serie:NVE Rapport ; 1976:2
Emneord:Hydrologi / Isforhold / Vanntemperatur
Geografiske emneord:Alta / Finnmark / Norge
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1976/rapport1976_02.pdf