Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Styrkeøkning av rekonsolidert Kvikkleire etter skred : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Ragnar Moholdt
Forfatter:Moholdt, Ragnar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:[56] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0912-9 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2013:43
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGI er det bestilt en rapport med hensikt å studere styrkeøkning av rekonsolidert kvikkleire etter skred. Et skred ved Lundestad i 2011 er studert. Denne rapporten presenterer labundersøkelser som er gjennomført i rekonsolidert kvikkleire
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_43.pdf