Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Storenga flomverk (VV 5537), Åsnes kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:39 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1672-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:19
Emneord:Flomverk
Geografiske emneord:Åsnes kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017. Rapporten inneholder resultater fra Storenga flomverk i Åsnes. Flomverket beskytter et område med areal på 0,8 km2 som inneholder 4 bygg. Verket mangler erosjonssikring langs mesteparten av verket og har også indre erosjon i oppstrøms ende som bør repareres.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_19.pdf