Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Dambruddsanalyse – skredgenerert dam Ivasnasen i Sunndalen
Ansvar:forfatter: Per Ludvig Bjerke
Forfatter:Bjerke, Per Ludvig /
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:30 s. - kol. ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-2216-6 / 1501-2832
Klassenummer:627.8.001.41.57(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2022:18
Emneord:Dambrudd / Dammer / Skred
Geografiske emneord:Ivasnasen / Møre og Romsdal / Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er simulert brudd på en skredgenerert dam i Sunndalen. Ut fra simulering av et fjellskred fra Ivasnasen med er det antatt at massene blir liggende 12 m over dalbunnen og nå opp til høyde på 215 moh. Dammen vil strekke ca. 2.7 km oppover dalen og inneholde ca. 5 mill m3 vann. Brudd på dammen vil kunne gi en vannføring opp mot 1000 m3/s. Maksimal vannføringen vil inntre 40 minutter etter bruddstart og dammen vil være tømt etter 2 timer. Bølgefronten tar 4 timer på den 36 km lange strekningen til havet. Vannføringen reduseres nedover, og er ved utløpet ca. 500 m3/s. Høyden av flombølgen er maksimum ca. 4-5 m over normalvannstand nedover elva. Det er hastigheter opp mot 7 m/s i de bratte strykene, mens det i elva ellers er opp mot 4-5 m/s og på elveslettene utenom elvetrauet er hastigheten opp mot 2-3 m/s
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_18.pdf