Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet : naturfareprosjektet : Dp. 5 flom og vann på avveie : delprosjekt. 5.1.3
Ansvar:forfattere: Eirik Førland ... [et al.]
Forfatter:Førland, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 9
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:70 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0950-1 / 1501-2832
Klassenummer:551.577.2(481-14)
Serie:NVE Rapport ; 2014:3
Emneord:Dimensjonering / Korttidsnedbør / Nedbørsmålinger / Pluviometer / Radar
Geografiske emneord:Sørlandet / Telemark / Vestlandet
Note:Forfattere: Eirik Førland, Jostein Mamen, Karianne Ødemark, Hanne Heiberg og Steinar Myrabø
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet er analysert ved bruk av foreliggende pluviometer-målinger, både fra stasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). Pluviometerdataene er brukt til studier av høyeste observerte og dimensjonerende
nedbørmengder for ulike varigheter, for å studere trender og geografiske forskjeller og til å produsere Intensitet-Varighet-Frekvens (IVF) statistikk. Data fra værradar og pluviometre er brukt til detaljerte studier av romlige mønstre i episoder med kraftig nedbør
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERMHylle 9
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_03.pdf