Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bunntransport i vassdrag - en gjennomgang av internasjonal litteratur
Ansvar:Tharan Fergus og Jim Bogen
Forfatter:Fergus, Tharan / Bogen, Jim
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:50 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0330-7
Klassenummer:556.53
Serie:NVE Rapport ; 1998:4
Emneord:Bunntransport / Elver / Litteratursøk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:NVE har forvaltningsansvaret for målinger av sedimenttransport i vassdrag og for å gi tillatelse til forskjellige tekniske inngrep i vassdrag. NVE har også ansvar for å registrere virkninger av slike inngrep på hydrologiske og sedimentologiske forhold. Elveløpene i norske vassdrag er av svært varierende karakter og sammensatt av mange ulike delstrekninger. Bunnmaterialet består ofte av grus og stein der sand utgjør en mindre andel. Det er et behov for å øke kunnskapen om transportprosessene til bunnmaterialet, målemetodikk, matematiske modeller og virkninger av forskjellige inngrep. Det er i denne sammenheng utført et litteratursøk på internasjonale publikasjoner. Rapporten beskriver de siste 20 års utvikling innen fagfeltet.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: