Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klimavirkninger av ikke-skogbasert bioenergi : litteratur- og LCA-studie : konsulentrapport
Ansvar:redaktør: Maria Sidelnikova, Torodd Jensen og Dag Spilde : forfattere: Andreas Brekke ... [et al.]
Forfatter:Brekke, Andreas / red.: Jensen, Torodd / Spilde, Dag / red.: Sidelnikova, Maria
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:99, [17] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1601-1 / 1501-2832
Klassenummer:620.95:551.58(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:48
Emneord:Bioenergi / Klimavirkninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Andreas Brekke, Ellen Soldal, Simon Saxegård, Erik Svanes og Hanne
Lerche Raadal
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Bioenergi trekkes ofte fram som et mer klimavennlig alternativ til fossile ressurser. Samtidig er klimaeffekten av bruk av bioenergi omdiskutert. NVE ønsker med denne rapporten å bidra til bedre innsikt i hvordan økt anvendelse av bioenergi påvirker klimaet. Denne rapporten er en oppfølging av rapporten Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål (NVE 2015:17). Denne gangen undersøkes både potensial og klimaeffekter for andre bioenergiressurser enn skog, som for eksempel husdyrgjødsel, avløpsvarme og energivekster som raps og alger.
Studien er utført av Østfoldforskning, og viser at ikke skogbasert bioenergi, dersom den utnyttes på riktig måte, er et klimavennlig alternativ til fossile energikilder
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_48.pdf