Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Energibruksrapporten 2013 : fremtidens energibruk i bygninger
Ansvar:redaktører: Dag Spilde og Benedicte Langseth ; forfatter: Benedicte Langseth, Ingrid H. Magnussen og Dag Spilde
Forfatter:Langseth, Benedicte / Spilde, Dag / Magnussen, Ingrid Helene
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:47 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0959-4 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9"2013"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:11
Emneord:Energibruk / Energieffektivisering / Kraftforsyning
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder en oversikt over utviklingen i energibruk i Fastlands-Norge, inkludert siste tilgjengelige statistikk, samt et utvalgt hovedtema. Hovedtemaet i Energibruksrapporten 2013 er fremtidens energibruk i bygninger, det vil si boliger og yrkesbygg
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_11.pdf