Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire : tilbakeregning av Vestfossenskredet : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av: Petter Fornes, Gustav Grimstad, Hans Petter Jostad
Forfatter:Fornes, Petter / Grimstad, Gustav / Jostad, Hans Petter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1008-8 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2014:56
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Sprøbruddmaterialer
Geografiske emneord:Øvre Eiker
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten viser bruken av NGI-ADPSoft-modellen med ikke-lokal tøyning i forbindelse med tilbakeregning av Vestfossenskredet i 1984. I tillegg er det vist et tilfelle hvor modellen er brukt i tilbakeregning av skredet ved Smårød i 2006
(Bonadies, 2012)
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_56.pdf