Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forebyggende kartlegging mot skred langs strandsonen i Norge : oppsummering av erfaring og anbefalinger : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Louise Hansen ... [et al.]
Forfatter:Hansen, Louise
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:55 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0890-0 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:22
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Strandsoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGU er det bestilt en rapport med tittel «Forebyggende kartlegging mot skred langs strandsonen i Norge. Oppsummering av erfaring og anbefalinger». Rapporten gir en oppsummering av erfaringer om strandsoneproblematikk oppnådd gjennom 10 års forskning og utviklingsaktiviteter. Dette inkluderer en vurdering av effekten av å bruke sjødata og geofysiske data på land (20 resistivitet) på faregradsvurderinger mht kvikkleireskred
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_22.pdf