Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Anlegging av regnbed : en billedkavalkade over 4 anlagte regnbed
Ansvar:forfattere: Bent C. Braskerud, Kim H. Paus og Arvid Ekle
Forfatter:Braskerud, Bent Christen / Ekle, Arvid / Paus, Kim H.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:49 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0871-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.18.02 / 556.166:712.4
Serie:NVE Rapport ; 2013:3
Emneord:Beplantning / Flomdemping / Overvannsdisponering / Regnbed
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Regnbed er et tiltak for Lokal OvervannDisponering (LOD). Teknologien er relativt ny i Norge, og foreløpig er det anlagt relativt få anlegg. Det er imidlertid gjennomført undersøkelser i 4 testanlegg i Oslo og i Sør-Trøndelag som viser at regnbed kan fungere godt også under norske forhold. Denne rapporten er en billedkavalkade over anleggingen av testanleggene, og er ment som et supplement til en artikkel i tidsskriftet Vann: Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold, av Paus og Braskerud (Vann nr 1/2013). Vårt håp er at flere regnbed blir anlagt og evaluert, slik at teknologien kan utvikles til å bli like populær som i Nord-Amerika og Australia. Ved å vise bilder av anleggingen håper vi
at terskelen for å prøve tiltaket reduseres
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_03.pdf