Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2011 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; forfattere: Roar Øvre ... [et al.] ; kart: Øyvind B. Andersen
Forfatter:Øvre, Roar / red.: Haugum, Anne / illustr.: Andersen, Øivind Bernhard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:42 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0815-3 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2011"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2012:24
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Roar Øvre, Eirik Traae, Mads Johnsen, Inge Lavoll og Knut Aune Hoseth
Innhold:Sammendrag: I 2010 brukte NVE om lag 141 millioner kroner til sikringstiltak mot
flomskader og skred og til miljøtiltak langs vassdrag. 42 tiltak er omtalt i rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_24.pdf