Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Evaluering av homogenitet i hydrologiske tidsserier ved hjelp av Bayesiansk regresjon
Ansvar:av Trond Reitan og Asgeir Petersen-Øverleir
Forfatter:Reitan, Trond / Petersen-Øverleir, Asgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:27 s. - diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0533-4 / 1501-2832
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Rapport ; 2005:5
Emneord:Analyser / Homogenitet / Hydrologi / Regresjonsanalyser
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_05.pdf