Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tåke- og rimproblemer i våre vassdrag : i forbindelse med reguleringer og utbygninger
Ansvar:utrarbeidet ved iskontoret
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : Vassdragsdirektoratet, 1968
Omfang:51 s. - ill.
Serie:NVE Rapport ; 1968:9
Emneord:Hydrologi / Klima / Vassdrag / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Norge
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1968/rapport1968_09.pdf