Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Aldersfordeling for komponenter i kraftsystemet : levetid og behov for reinvesteringer
Ansvar:redaktør: Tor Morten Sneve ; forfattere: Birger Stene, Tor Morten Sneve og Karstein Brekke
Forfatter:Sneve, Tor Morten / Brekke, Karstein / Stene, Birger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:44 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:82-410-0542-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.31.004.6
Serie:NVE Rapport ; 2005:8
Emneord:Alderssammensetning / Komponentfeil / Kraftsystemer / Slitasje / Vedlikehold
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer resultater fra levetidsanalyser av ulike
komponenter i kraftsystemet, samt resultater fra analyser av aldersfordeling av
tilsvarende komponenter. Komponentenes mekaniske og elektriske belastningsevne
samt endring i feilrate, og dermed kraftsystemets driftssikkerhet, kan i mange tilfeller
relateres komponentenes alder. Basert på de funne resultatene, er det anslått
estimater for det fremtidige reinvesteringsbehovet i kraftsystemet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_08.pdf