Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om forsvarets interesser
Ansvar:redaktør: Erlend Bjerkestrand ; forfattere: Erlend Bjerkestrand og Steinar Nilsen
Forfatter:Bjerkestrand, Erlend / Nilsen, Steinar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:20 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1813-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.548(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:5
Emneord:Forsvaret / Lavtflyging / Radar / Radiolinjer / Vindkraft / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne temarapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme forvindkraft. Rapporten inneholder en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke Forsvarets interesser, med fokus på blant annet radarer og lavtflyging
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_05.pdf