Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Suldalslågens sedimentkilder : Fotoregistrering i 1997
Ansvar:Halfdan Benjaminsen, Jim Bogen og Truls Erik Bønsnes
Forfatter:Benjaminsen, Halfdan / Bogen, Jim / Bønsnes, Truls Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:149 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.535
Serie:NVE Rapport ; 1998:2
Emneord:Erosjon / Fotoregistrering / Sedimenttransport
Geografiske emneord:Suldalslågen
Note:Bare lesesalseksemplar
Innhold:Mange steder i Suldalslågens nedbørfelt fra Sand til Suldalsosen fins det aktiv erosjon. Aktiviteten kan være påvirket av inngrep, men det er også dokumentert en forholdsvis høy naturlig erosjon og sedimenttransport. Fotoregistreringen i denne rapporten er et underlag for vurderinger og dokumentasjon av en fremtidig utvikling langs elveleiet. Stedfestede fotografier fra forskjellige fra forskjellige lokaliteter skal i fremtiden kunne brukes som utgangspunkt for å dokumentere mulige endringer i elveløpet eller kildeområdene. Fotoregistreringen er et supplement til oppmålinger av tverrprofiler og transportberegningene som er omtalt i hovedrapporten.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_02.pdf