Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2012 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; forfattere: Eirik Traae ... [et al.] ; kart: Øyvind B. Andersen
Forfatter:Traae, Eirik / red.: Haugum, Anne / illustr.: Andersen, Øivind Bernhard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:56 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0916-7 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2012"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:47
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Eirik Traae, Mads Johnsen, Inge Lavoll, Knut Aune Hoseth, Paul Christen Røhr og Marianne Myhre
Innhold:Sammendrag: I 2012 brukte NVE om lag 168 millioner kroner til sikringstiltak mot flomskader og skred og til miljøtiltak langs vassdrag. 90 tiltak er omtalt i rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_47.pdf