Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Staffivatn kraftverk i Blådalsvassdraget (042.Z) : konsekvenser for is- og vanntemperaturforhold
Ansvar:Arve M. Tvede
Forfatter:Tvede, Arve Midgaard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:12 s. - ill. (noen kol.)
Klassenummer:556.526
Serie:NVE Rapport ; 1995:27
Emneord:Isforhold / Konsekvensutredning / Kraftutbygging / Vanntemperatur
Geografiske emneord:Blådalsvassdraget
Innhold:Sammendrag: Sunnhordaland kraftlag ønsker en utredning om eventuelle konsekvenser det planlagte Staffivatn kraftverk vil kunne få på is- og vanntemperaturforhold i vassdraget. Kraftverket vil utnytte et sidevassdrag i Blådalsvassdragets sørøstre del og innebærer også en overføring av Kvanndalsvatn som idag drenerer til Åkrafjorden. Kvanndalsvatn tenkes regulert med 35 m, de andre berørte vatna reguleres ikke. [...osv.]
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_27.pdf