Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Års- og regnskapsoversikt for Vassdragsteknisk seksjon 1995
Ansvar:Marit Eide, Gunnstein Brakestad
Forfatter:Eide, Marit / Brakestad, Gunnstein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:14 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:657:627.8
Serie:NVE Rapport ; 1996:22
Emneord:Budsjett / Regnskap / Vassdragsanlegg / Årsrapporter
Note:Rapporten viser medgåtte beløp for de enkelte anlegg. Ialt har ca.300 anlegg vært igang kortere eller lengre tid over hele landet. Anleggene er dels utført av resultatenhetene, dels av innleide entreprenører. Anleggsdriften er ledet fra regionkontorene og det er brukt ca. 39.7 millioner kroner av egne midler på postene 30 og 31. På post 33 er det brukt 30.2 mill. kroner. I tillegg er det innkommet 8.9 millioner kroner som tilskudd fra andre, slik at det totalt medgått utgjør 78.8 millioner kroner.
Omslagstittel: Vassdragsteknisk seksjon 1995
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_22.pdf