Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endring av modeller for fastsettelse av kostnadsnormer fra 2013 : oppsummering av høring
Ansvar:forfatter: Roar Amundsveen ... [et al.]
Forfatter:Amundsveen, Roar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:39 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0859-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2012:71
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Note:Forfattere: Roar Amundsveen, Ole-Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Mi Lagergren, Tore Langset, Siri H. Steinnes og Kjersti Vøllestad
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE sendte 19. juni 2012 ut forslag til endringer i modellene for fastsettelse av kostnadsnormer (NVE-høringsdokument 2/2012). Formålet med endringsforslaget var å gi nettselskapene mer stabile inntektsrammer over tid, oppnå en riktigere korrigering for rammevilkår, samt å fjerne hindringer for en rasjonell organisering av nettvirksomheten. Nettselskaper og andre interessenter ble bedt om å komme med kommentarer til forslaget innen 21. september 2012. Denne NVE-rapporten dokumenterer de innspillene som er kommet, samt NVEs vurdering av disse. Rapporten beskriver også de modellene NVE vil bruke for å fastsette
nettselskapenes kostnadsnormer fra 2013
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_71.pdf