Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Sykkylven kommune
Ansvar:forfattere: Kari Sletten ... [et al.]
Forfatter:Sletten, Kari
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[129] s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1081-1 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2015:34
Emneord:Kartlegginger / Skredfare
Geografiske emneord:Sykkylven kommune
Note:Forfattere: Kari Sletten, Gro Sandøy, Andrea Taurisano, Freddy Molina Yugsi, Lena
Rubensdotter og Knut Stalsberg
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging skred i Sykkylven kommune, Møre og Romsdal fylke. Arbeidet er utført av Norges geologiske undersøkelse (NGU). I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEK10, som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som
utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg. Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred kartlegges
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_34.pdf