Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endringer i forskrift om kraftrasjonering : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Synnøve Lill Paulen ; forfatter: Jonas Skaare Amundsen, Synnøve Lill Paulen og Martine Linge Johnsen
Forfatter:Paulen, Synnøve Lill / Amundsen, Jonas Skaare / Johnsen, Martine Linge
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[23] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1764-3 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2018:91
Emneord:Anstrengte energisituasjoner / Kraftrasjonering / Rasjonering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE har vedtatt endringer i kraftrasjoneringsforskriften. Endringen
forskriftsfester krav til planlegging for kraftrasjonering som tidligere var gitt i
enkeltvedtak. Endringene var på høring våren 2018, og denne rapporten
oppsummerer innkomne høringsinnspill og NVEs kommentarer til disse
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_91.pdf