Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Åpning av kraftmarkedet for sluttbruker i Norge 1991 - 1999
Ansvar:Torfinn Jonassen
Forfatter:Jonassen, Torfinn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:41 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Rapport ; 1998:25
Emneord:Avregning / Justert innmatningsprofil / Markedsadgang
Geografiske emneord:Norge
Note:Rapporten fins også på engelsk
Innhold:Rapporten tar for seg utviklingen og virkningene av regelverket som åpnet det norske kraftmarkedet for alle sluttbrukere av kraft. Det er i rapporten lagt vekt på å gi en grundig forklaring av hvordan avregning av kraftmarkedet foregår. Nøkkelen til at alle sluttbrukere nå har full markedsadgang ligger i metoden for avregning basert på justert innmatningsprofil. Vi har i rapporten gitt en detaljert gjennomgang av denne metoden. I rapportens siste del har vi sett på noen undersøkelser som belyser de markedsmessige virkningene etter åpningen av kraftmarkedet for alle sluttbrukere.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_25.pdf